Chạy Internet Explorer trên Linux

Với sự giúp đỡ từ IEs4Linux ta có thể dễ dàng chạy Internet Explorer trên Linux. Ies4Linux thực chất là một đoạn mã nhỏ tự động hoá việc cài đặt và cấu hình Internet Explorer chạy trên Linux thông qua bộ giả lập Wine. Chương trình này hiện nay hỗ trợ cài IE phiên bản … Đọc tiếp Chạy Internet Explorer trên Linux