Hướng dẫn cách phân vùng khi cài đặt các phiên bản Linux (Ubuntu)

Khi cài đặt Ubuntu các bạn thường sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến Windows và dữ liệu mình đang sử dụng. Tuy nhiên thật sự thì việc phân vùng cũng không quá khó khăn và đáng sợ. Nếu bạn có lỡ phân vùng để mất dữ liệu thì vẫn còn nhiều cách để cứu … Đọc tiếp Hướng dẫn cách phân vùng khi cài đặt các phiên bản Linux (Ubuntu)