Làm cho Ubuntu trông giống MAC

Bài viết của Khoa Pham http://phamkhoa.wordpress.com được tham khảo từ http://www.howtoforge.com/mac4lin_make_linux_look_like_a_mac Bạn muốn thay đổi toàn bộ giao diện mặc định của Ubuntu thành Mac OS X, Leopard 10.5 là phiên bản mới nhất để bạn chiêm ngưỡng? Nào cùng nhau thực hiện….. Mục đích của kế hoạch này mang lại cho bạn một cảm … Đọc tiếp Làm cho Ubuntu trông giống MAC