Hướng dẫn – Gõ tiếng Việt cho người mới sử dụng bằng SCIM

Khuyên dùng: Gõ tiếng Việt với SCIM-UNIKEY Theo kinh nghiệm của mình thì bộ gõ SCIM có đủ khả năng để thay thế bộ gõ xvnkb hay x-unikey với kiểu gõ Telex với kiểu gõ VNI cần có thêm thời gian để cải tiến. Vì vậy mình khuyên các bạn hãy sử dụng bộ gõ … Đọc tiếp Hướng dẫn – Gõ tiếng Việt cho người mới sử dụng bằng SCIM