Cần góp ý, họp mặt cộng đồng nguồn mở, thảo luận về dự án MOST

Anh Hải ở bộ KHCN muốn tổ chức một buổi thảo luận cộng đồng tại TP HCM về dự án MoST để đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất cho những dự án tiếp theo.Em sẽ là đại diện tổ chức buổi gặp mặt này.  HIện tại em có một vài ý tưởng đề … Đọc tiếp Cần góp ý, họp mặt cộng đồng nguồn mở, thảo luận về dự án MOST