Get LBP2900 print Docker and CUPS service

It’s a pain to setup LBP2900 running with Ubuntu.

git checkout git@github.com:truclk/lbp2900_network_printer_docker.git
cd lbp2900_network_printer_docker
docker build --tag lbp2900_network_printer .
docker run --name lbp2900_network_printer --expose 631 -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb lbp2900_network_printer bash
docker inspect --format '{{ .NetworkSettings.IPAddress }}' lbp2900_network_printer

Then you can get the IP Address and use it within your docker host. If you want to use from network from another device. You might need to disable your local cups service and expose the container Port to yor Network

docker stop lbp2900_network_printer
docker start lbp2900_network_printer

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s