Đóng thuế cho việc làm kiếm tiền từ nước ngoài – Cập nhật 2022

Cách đây 4 năm mình có post về hướng dẫn đóng thuế bằng cách ra đội thuế khai. Năm 2022 với các hệ thống hỗ trợ nộp thuế mới được ban hành, cùng với những hướng dẫn nộp thuế mới nên mình viết 1 bài mới cập nhật về đóng thuế này: https://saylinux.vn/2019/02/20/dong-thue-cho-viec-lam-kiem-tien-tu-nuoc-ngoai/ Khác nhau … Đọc tiếp Đóng thuế cho việc làm kiếm tiền từ nước ngoài – Cập nhật 2022