Chuyển đổi bảng mã tiếng Việt trên Linux

  Hiện nay việc chuyển đổi các bảng mã cũ của Việt Nam (TCVN-3,VNI) là rất cần thiết để có thể đưa vào môi trường Internet với bảng mã Unicode. Các tài liệu thường được chuyển đổi ở định dạng Doc. Hiện nay việc chuyển đổi trực tiếp bảng mã trên định dạng này thì … Đọc tiếp Chuyển đổi bảng mã tiếng Việt trên Linux