Bảo vệ hệ thống Ubuntu của bạn

Vài dòng giới thiệu: Các bạn tìm đến Linux vì nghe nói vấn đề bảo mật của nó cao, miễn nhiễm với Virus... Thật ra đúng là vậy. Không cần tới các chương trình diệt Virus chống Spyware mọi người có thể sống bình thường. Nhưng thật ra cũng như 1 bài post trước về … Đọc tiếp Bảo vệ hệ thống Ubuntu của bạn

Chức năng lưu mật khẩu của Pidgin và nỗi lo bảo mật.

Hôm nay tình cờ nghĩ đến chuyện Pidgin và chức năng lưu mật khẩu. Thật tình thì mình cũng không tin tưởng nó nhưng do lười nên cũng lưu lại. Nhưng cũng có người trên mạng gặp tình trạng bị đổi password và đòi tiền chuộc mình cũng cảm thất rất sợ. http://lotherius.joeuser.com/article/300784/GMail_Account_Stolen_-_Pidgin_Partly_to_Blame Tiếp theo … Đọc tiếp Chức năng lưu mật khẩu của Pidgin và nỗi lo bảo mật.