Tắt chức năng eject trên ổ đĩa CD.

Chắc các bạn cũng tự hỏi, nhiều khi nút nó hư phải dùng phần mềm lấy ra, nhưng giờ tắt luôn cái nút eject đó làm gì? Đơn giản là bạn không muốn dùng nó thôi. Nhiều lúc mấy thằng cháu hay mấy đứa bạn phá phách cứ ngồi bấm để cho nó đẩy ổ … Đọc tiếp Tắt chức năng eject trên ổ đĩa CD.