Dự án MOST (Mandatory Opensource Software Translation)

Trang chủ luôn cập nhật tại: http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki Đây là một dự án phối hợp giữa Văn phòng Công nghệ thông tin thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, (nay viết tắt là VPCNTT), và cộng đồng người dùng phần mềm tự do mã nguồn mở ở Việt Nam, đặc biệt là những người tham gia … Đọc tiếp Dự án MOST (Mandatory Opensource Software Translation)