Cài đặt Driver NVIDIA cho Fedora 11

  Tham khảo hướng dẫn từ trang http://rpmfusion.org/Howto/nVidia Bạn cần có kết nối Internet để làm theo hướng dẫn này. Bạn có thể sử dụng máy tính bình thường mà không cần cài đặt Driver trừ khi muốn sử dụng các tính năng cần xử lý đồ họa như Game 3D hay Desktop Effect. Hướng … Đọc tiếp Cài đặt Driver NVIDIA cho Fedora 11