Fenix – Bước phát triển mới của Linux Việt?

Trang chủ của Fenix nằm tại http://www.rongvietnam.vnhttp://www.fenix.vn Nhìn sơ vào giới thiệu hệ Fenix 2009 ở trang chủ thì thấy có một điểm nổi bật đó là tích hợp sẵn phần mềm chống virus :-s . Tuy nhiên đi sâu vào diễn đàn sẽ thấy có một định hướng phát triển mà những … Đọc tiếp Fenix – Bước phát triển mới của Linux Việt?