Há Cảo Linux đi đâu về đâu? Nhìn lại những Distro Linux tại Việt Nam

Bài viết này được viết từ trước lúc Hacao 2009 được phát hành. Vì vậy nội dung của nó không còn phù hợp. Tại thời điểm này mình có một nhận xét là  Hacao chết thật rồi. Vào diễn đàn của họ mục thông báo thì biết (quảng cáo nhãm nhí xuất hiện) . Vậy … Đọc tiếp Há Cảo Linux đi đâu về đâu? Nhìn lại những Distro Linux tại Việt Nam