Triển khai phần mềm tự do nguồn mở tại trường THPT Văn Bàn 2

Trường THPT Văn Bàn 2 (THPT-VB2), xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai, có nguyện vọng cài hệ điều hành Ubuntu nhằm thay thế cho hệ điều hành Windows giải quyết vấn đề sử dụng phần mềm hợp pháp và nạn HĐH bị vi-rút tin học tấn công liên tục. Vì thế, hiệu … Đọc tiếp Triển khai phần mềm tự do nguồn mở tại trường THPT Văn Bàn 2