dv5T-1000CTO đã được Ubuntu hỗ trợ đầy đủ

Với bản BIOS F.16 A, mới vừa được HP đưa lên ngày hôm qua, các máy dv5, dv4, hdx16t , xem như đã được Ubuntu hỗ trợ đầy đủ các chức năng. (Để upgrade lên phiên bản BIOS mới vẫn cần dùng đến Windows Vista trên máy) Hibernate và Suspend : Hoạt động bình thường … Đọc tiếp dv5T-1000CTO đã được Ubuntu hỗ trợ đầy đủ