Học môn: Nhập môn hệ điều hành nào!!!

Tuần sau là phải học môn này rồi. Tìm hiểu thử các slide bài giảng và các cấu trúc học có các chương sau đây: Introduce Processes and Threads Deadlocks Memory Management Input/Output File Systems Ôi nhìn qua giáo trình thì toàn lý thuyết, chữ với toàn là chữ thôi :((. Nhưng may hình như … Đọc tiếp Học môn: Nhập môn hệ điều hành nào!!!