Thông tin về Offline Ubuntu-VN miền Nam lần 3

Được sự hỗ trợ của tổ chức GNOME, buổi Offline giao lưu Ubuntu-VN miền Nam lần này sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị GNOME châu Á 2009 diễn ra tại Công viên phần mềm Quang Trung vào ngày 22/11/2009. Để biết thêm thông tin về hội nghị GNOME châu Á diễn ra … Đọc tiếp Thông tin về Offline Ubuntu-VN miền Nam lần 3