Chém gió về BitCoin

Bài này viết theo những suy nghĩ phỏng đoán về hệ thống tiền tệ bitcoin. Mọi người chém nương tay để còn học hỏi: Khái niệm cơ bản tiền tệ:- Tiền là vật trao đổi ngang giá. Ví dụ: người trồng rau có thể bán để đổi lấy một giá trị tiền hàng, rồi dùng chính … Đọc tiếp Chém gió về BitCoin