Quản lý gắn kết các phân vùng với Disk Manager

Mình vừa được giới thiệu về tiện ích Disk Manager. Phần mềm có khả năng phát hiện một phân vùng mới khi vừa khởi động (phân vùng không nằm trong fstab) vì vậy nếu các bạn có thể gắn thêm và quản lý ổ cứng dễ hơn. Hỗ trợ cho các bạn chỉnh sửa fstab … Đọc tiếp Quản lý gắn kết các phân vùng với Disk Manager