Ubuntu – Hệ thống quản lý gói cài đặt Synaptic

I. Giới thiệu: Để cài đặt một phần mềm vào Ubuntu thì rất dễ và cũng có nhiều cách. Nếu bạn thích khám phá, thử thách có thể compile phần mềm ấy từ Source Code lúc đó bạn sẽ tận hưởng cảm giác của một Free Software thật sự. Tuy nhiên nếu bạn là người … Đọc tiếp Ubuntu – Hệ thống quản lý gói cài đặt Synaptic