Internet trên Ubuntu 9.10 chậm?

Thực tế việc sử dụng Internet trên Ubuntu đôi lúc rất chậm. Sau khi cài máy, để vào 1 trang web, sau khi gõ địa chỉ, bạn cần đợi từ 3 đến 4 giây thì website mới bắt đầu load. Không chỉ với trình duyệt web, mà còn với tất cả các phần mềm dùng … Đọc tiếp Internet trên Ubuntu 9.10 chậm?