Một vài mẹo nhỏ tăng tốc Firefox trên Ubuntu

Bạn đều biết rằng tốc độ truy xuất của Ram nhanh hơn với đĩa cứng rất nhiều. Vì vậy nếu ta mount phân vùng tmp ở ram thì sẽ tăng tốc độ truy xuất tạm thời. Đặt biệt firefox có thể thay đổi thư mục cache để cái file lưu trữ tạm thời lấy được … Đọc tiếp Một vài mẹo nhỏ tăng tốc Firefox trên Ubuntu