Lệnh truy nã Windows của Interpol

Mối nguy hiểm đến từ Windows ngày  càng trầm trọng. Để bảo vệ mọi người trên toàn thế giới, Interpol đã chính thức phát lệnh truy nã Microsoft Windows. Xem thêm chi tiết tại website của Interpol. Xin lưu ý khi phát hiện mọi người cần cực kỳ thận trọng tráng bị các loại virus … Đọc tiếp Lệnh truy nã Windows của Interpol