Performance of Ubuntu 21.04 on Laptop – Amazing

For the last several years, performance is always a pain in a neck with Ubuntu users, especially who are working on Laptop environment. I've tried multiple things to make my Dell Latitude 7490 run smoother, increase memory to 32GB, (even considered to replace the SSD). I tried every tweeks thermald to reduce CPU throttling, cpufreq … Đọc tiếp Performance of Ubuntu 21.04 on Laptop – Amazing

External USB-C monitor stop working randomly

I had this problem randomly. Mostly when I disconnect monitor and then for a while replug it. Haward: Dell Latitude 7490.Monitor: Dell 2719DCUbuntu 20.04Cable: Compliment the Dell Monitor. Using Display port via USB-C as a hub for keyboard and mouse. Ubuntu still detect power and keyboard and mouse and usb hub. But no signal to … Đọc tiếp External USB-C monitor stop working randomly

Bắt đầu học lập trình IOT với mạch Microbit

Xin chào mọi người. Mình đang theo học thạc sỹ, và trong lớp học có một khóa học về IoT về mạch Microbit rất là hay. Nên muốn chia sẻ với các bạn về mạch này. Do lần đầu tự làm Video giới thiệu nên nói hơi lắp bắp, video nhiều lúc out nét không … Đọc tiếp Bắt đầu học lập trình IOT với mạch Microbit

Dùng Raspberry Pi đời đầu để làm VPN server xem Disneyplus

Mấy hôm trước mình nhặt được 1 con Pi của đứa bạn bỏ không, con máy hơn 9 tuổi. Dự định mua về vọc làm cái hệ thống giám sát Camera thôi nhưng chưa rảnh để làm.  Mấy hôm nay sự cố cáp quang hay Internet gì đó mà 3G, 4G rất chậm, không xem … Đọc tiếp Dùng Raspberry Pi đời đầu để làm VPN server xem Disneyplus