Chức năng lưu mật khẩu của Pidgin và nỗi lo bảo mật.

Hôm nay tình cờ nghĩ đến chuyện Pidgin và chức năng lưu mật khẩu. Thật tình thì mình cũng không tin tưởng nó nhưng do lười nên cũng lưu lại. Nhưng cũng có người trên mạng gặp tình trạng bị đổi password và đòi tiền chuộc mình cũng cảm thất rất sợ. http://lotherius.joeuser.com/article/300784/GMail_Account_Stolen_-_Pidgin_Partly_to_Blame Tiếp theo … Đọc tiếp Chức năng lưu mật khẩu của Pidgin và nỗi lo bảo mật.