Làm cho Ubuntu trông giống MAC

Bài viết của Khoa Pham http://phamkhoa.wordpress.com được tham khảo từ http://www.howtoforge.com/mac4lin_make_linux_look_like_a_mac

Bạn muốn thay đổi toàn bộ giao diện mặc định của Ubuntu thành Mac OS X, Leopard 10.5 là phiên bản mới nhất để bạn chiêm ngưỡng?

Nào cùng nhau thực hiện…..

Mục đích của kế hoạch này mang lại cho bạn một cảm giác và cái nhình mới mẻ về Mac OS X trên các hệ điều hành trên nền *nix GTK. Tài liệu này sẽ phục hướng dẫn bạn toàn bộ những thao tác để cài đặt Mac4Lin để mang lại một cái nhìn tốt nhất về Mac OS X.

NOTE: Backup tất cả những dữ liệu của bạn trước khi xoá/thay thế những files nguồn. Không ai có thể đảm bảo cho bạn cho tất cả những dữ liệu mà bạn mất nếu xảy ra trong suốt quá trình cài đặt.

Bạn Download tất cả những file Mac4Lin .tar.gz với phiên bản mới nhất & bao gồm những file có liên quan sau đó axtract tất cả những file trong cùng một folder. download

1 Applying GTK Metacity Theme

GNOME 2.20

Chuyển đến System > Preferences > Appearance. Click Install. Chọn đường dẫn và chọn Mac4Lin GTK Metacity Theme .tar.gz file (nơi bạn extract).

Sau khi install bạn confirm lại ‘Apply new theme’.

GNOME 2.18

Chọn System > Preferences > Theme > Customize > Control. Click Install. Chọn đường dẫn và chọn Mac4Lin GTK Metacity Theme .tar.gz file (nơi bạn extract extracted). Chọn Apply.

Bạn cũng nên chắc rằng Window border cũng được thiết lâp cho Mac4Lin theme. Click vào Window border and chọn Mac4Lin GTK theme.

For both GNOME 2.18 & 2.20

Để thiết lập Leopard panel background bạn right click lên vùng trống của khu vực panel ở thanh panel phía trên và chọn Properties. Sau đó chọn Background tab and click lên Background image button. dẩn đến /home/<user name>/.themes/<Mac4Lin GTK theme folder>/gtk-2.0/Panel and chọn image bạn thích.

Hướng dẫn sau đây dành cho những người không dùng Emerald theme manager:

Để chuyển đổi traffic lights (close,min,max buttons) sang bên trái của thanh title bar, bạn vào terminal windows and type: gconf-editor

và nhấn Enter. Chọn đường dẫn: apps>metacity>general. Ở gốc phải bạn double click ‘button_layout’. Xoá dòng chữ có sẵn và type lại: ‘close,minimize,maxmize:menu’ (không có dấu nháy). Nhấn OK và thoát ra. Những buttons sẽ chuyển sang góc phải của title bar.

Để chuyển lại định dạng ban đầu bạn trở vào và replace bằng ‘menu:minimize,maximize,close’.

2 Applying GTK Icon Theme

GNOME 2.20

Vào System > Preferences > Appearance. Click Install. Chọn đường dẫn và chọn Mac4Lin Icon Theme .tar.gz file (nơi bạn extract). Chắc rằng bạn chọn đúng phiên bản GNOME 2.20 ONLY.

Confirm click on ‘Apply new theme’.

GNOME 2.18

Chọn System > Preferences > Theme > Customize > Icons. Click Install. Chọn Mac4Lin GTK Icon Theme .tar.gz file (nơi bạn extract). Chọn Apply.

For both GNOME 2.18 & 2.20

Bạn có thể add thêm applets “Search for files..” and “Network Monitor” cho GNOME Panel. Right click lên panel và chọn “Add to panel”, bắt đầu add “Search for files” applet và “Network Monitor” Applet.

3. Emerald Theme For Beryl & Compiz

Bạn cần install thêm Beryl/Compiz and Emerald theme manager. Nếu chưa có Emerald theme manager bạn vào terminal và type: $ sudo apt-get install emerald, sau đó chọn : Goto System > Preferences > Emerald Theme Manager. Click ‘Import…’ button. Và chọn đường dẫn và chọn folder ở nơi bạn extract và chọn .emerald file từ Emerald folder. Click ‘Open’. Và chọn Mac4Lin Emerald theme để apply.

4 Applying Cursors

GNOME 2.20

Chọn System > Preferences > Appearance. Click Install. Chọn đường dẫn và chọn Mac4Lin Cursor Theme .tar.gz file (nơi bạn extract).

Confirm click on ‘Apply new theme’.

GNOME 2.18

Để install, chọn System > Preferences > Theme > Customize > Icons. Click Install. Chọn Mac4Lin Cursors Theme .tar.gz file nơi bạn extract. Thấy được rằng OS X Cursors đã được add ở icons phía dưới. Đừng vội chọn nó. Đóng lại như screenshot:

Để apply, vào System > Preferences > Mouse > Pointers Tab, chọn OSX_Cursors sau đó click Apply. Restart X (Log off and Log back in) để thấy được sự thay đổi.

5 GDM/Login Window Theme

Vào System > Administration > Login Window > Local Tab. Bạn add thêm file GDM themes bằng cách click Add và chọn themes.

Sau khi add, bạn chọn apply để hoàn tất thủ tục:

Screenshot của GDM theme:

6 GTK Splash

Để Apply splash screen cách dễ nhất là bạn dùng GtweakUI. Install gói đó cho distro của bạn đang dùng bạn có thể truy cập trang Web để biết thêm thông tin. Homepage: http://sourceforge.net/projects/gtweakui

Cho Debian distro (Ubuntu..), trong terminal window type: sudo apt-get install gtweakui

Sau khi install, copy tất cả những splash images files từ đường dẫn /GTK Splash đến /usr/share/pixmaps/splash/ theo quyền root. (Bạn có thể vào terminal gõ: sudo nautilus để truy nhập bằng quyền của root.)

Chọn System > Preferences > gtweakui-session. Click lên image. Chon file mà bạn muốn set cho splash

7 Usplash Screen (Boot splash) // Phần này mình thấy không quá cần thiết nên không trình bài ở đây nếu có yêu cầu thì comment cho mình

8 Fonts

Đây là phần tuỳ chọn. Bạn chỉ thực hiện khi không cảm thấy hài lòng với font mặc định của hệ thống. Bằng quyền root ($ sudo nautilus), mở nautilus window và gõ “fonts:///” trên location bar. và copy tất cả .ttf files ở đó. Mở lại terminal và gõ: fc-cache -f -v

Restart và bạn có thể dùng OSX fonts. Để install thêm những font khác bạn có thể làm theo hướng dẫn sau. Hướng dẫn này được lấy từ Ubuntuforums.org

**********************************************************************************************************

Install the Microsoft fonts. You have 2 ways of doing so: 1.Either download the fonts into your home directory and install them on your system: sudo tar xvjpf msfonts.tbz -C /usr/share/fonts/truetype/

Or, enable non-free, universe and multiverse repositories and install the Microsoft fonts: sudo apt-get install msttcorefonts

You now have the Microsoft fonts installed. Let’s configure your system now. Download the xml files and extract the file into /etc/fonts/ as root: sudo tar xvjpf fontconfig.tbz -C /etc/fonts/ Log out from Ubuntu and relog in. Here’s how your desktop will look, like the screenshot.

Take a backup of /etc/fonts folder and whatever you modify here first, in case you may want to revert.

**********************************************************************************************************

9 Grub Splash // mình cũng sẽ không hướng dẫn phần này vì cũng thấy không quá cần thiết ^^

10 Docks

10.1 Avant-Window-Navigator

Avant Window Navigator Install Instructions

NOTE: Beryl or Compiz (Composite managers) thì được yêu cầu cho sử dụng của AWN. Nếu bạn không có thì nên thử dùng Simdock package. For Ubuntu 7.04:

Open terminal window và execute bằng dòng lệnh bên dưới (ko có dấu nháy).

1) Edit lại sources.list: $ sudo gedit /etc/apt/sources.list

Và thêm vào các dòng sau trong file sources.list:

*******************Cut here***********************************   ## Avant Window Navigator  deb http://download.tuxfamily.org/syzygy42/ feisty avant-window-navigator  deb-src http://download.tuxfamily.org/syzygy42/ feisty avant-window-navigator  ******************Cut here**************************************************************

Đây là cho phiên bản feisty, nếu bạn dùng Ubuntu 7.10 thì thay feisty bởi gutsy. Nếu bạn dùng các distros khác thì cứ thay tên của distros đó là được

2) Tiếp tục type vào terminal dòng sau: wget http://download.tuxfamily.org/syzygy42/8434D43A.gpg -O- | sudo apt-key add – sudo apt-get update sudo apt-get upgrade

3) Và để install AWN:

Note: AWN is vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nó thậm chí có thể vẫn chưa hoạt động work for you.Bạn type cái này trong terminal:


sudo apt-get install avant-window-navigator-bzr awn-core-applets-bzr libawn-bzr

Các bạn có thể download AWN 0.2.6 đã compile cho GUTSY tại http://getdeb.net/release.php?id=2311 hoặc http://getdeb.net/app/Avant+Window+Navigator

4) Install Affinity. đây là yêu cầu cho tracker hoạt động. Bạn install first: Type in terminal: $ sudo apt-get install tracker

Sau đó install Affinity trong terminal: $ sudo apt-get install affinity

Để chạy Launch AWN bạn vào Applications > Accessories > Avant Window Navigator. Để config tools có thể access thông qua System > Preferences > AWN Manager. Bạn cũng có thể install Leopard Color Schemes or hoặc tạo thêm theo chính cách của bạn như trong screenshoots. Vào System > Preferences > Awn manager. Chọn themes tab, chọn Add button. và chọn Select this theme. Và click vào theme này trong Themes tab and Apply. Bạn cũng có thể lôi và thả những items để tạo launchers.

Để thực hiện với các distributions khác bạn cần tìm các gói của AWN hoặc compile từ sources. Homepage: https://launchpad.net/awn

Here is a screenshot of AWN:

10.2 SimDock

Bạn có thể down file .deb và cài đặt tại Homepage: http://sourceforge.net/projects/simdock/

Screenshot of Simdock:

11.1 Pidgin Plugin for Avant-Window-Navigator

Bạn Extract pidgin-awn.so từ archive tại ~/.purple/plugins. Tạo một launcher cho Pidgin on AWN, right click tại Pidgin tray icon và chọn Plugins. Enable AWN plug in.

11.2 Pidgin OSX Theme

Extract theme archive(s) trong thư mục mà bạn chứa file ban đâu. Bằng quyền root ($ sudo nautilus), chuyển “pidgin” folder đến /usr/share/pixmaps. Viết Overwrite lên file đã có sẵn. Và bạn đã install the OS X Theme cho Pidgin

15 Mozilla Firefox

15.1 Firefox Extensions

Mở Add ons Window, Click Tools > Add ons, kéo và thả (drag & drop) các file .xpi files vào Extensions window. Sau đó click “Install”. Click “Use Add on”. Restart Firefox.

15.2 Safari Firefox Theme

Mở Add ons window. Kéo và thả (Drag & drop) các .jar files vào Themes window. Sau đó click “Install” và Click “Apply Theme”. Restart Firefox.

Sau đó bạn sẽ thấy FireFox trông như thế này:

// Thông tin còn sẽ được update về các phần như nếu được yêu cầu thêm: ^ – ^ (copyright by Khoa Pham)

13 Mac OS X System Sounds

14 iTunes Media Player Skin

16 Wallpapers

———————– Bài được dịch bởi Khoa Pham …. từ nguồn Mac4Lin_Document_1.1

30 bình luận về “Làm cho Ubuntu trông giống MAC

  1. Ối sao mình làm ko được. Mình down phiên bản 0.4 về. Ngay bước 1 trong folder GTK_Metacity_Theme lại có 4 file nén *.tar.gz mình phải install cái nào ? và có giải nén ko ? Khi mình ko giải nén mà install luôn thì nó báo là “GNOME Theme Mac4Lin_MacMenu_V0.4_Beta2 correctly installed” và mình click “OK” thì mọi chuyện vẫn như củ. Sao vậy giúp mình với thanks

  2. Giao diện của quangtruong1985 đẹp quá. Chẳng khác gì mac. Bạn có thể hướng dẫn mình làm ko ??? Mình thích nhất là hiệu ưng cuộn xuống thanh dock. Bạn chỉ giúp mình dc ko? THanks

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s